Uppsala domkyrka renoveras och när byggarbetarna i början av november monterade ner den nordvästra tornspiran hittades ett blyrör med en textrulle inuti. Troligtvis lämnades brevet där när domkyrkan fick sin spira på 1880-talet och nu omkring 140 år senare har det hittats.
– Att man lämnade det här brevet i slutet av 1800-talet visste vi, det finns dokumenterat. Men vi visste inte om vi skulle hitta brevet, vilket skick det skulle vara i och om innehållet verkligen skulle vara det som dokumenterats, säger Viktor Wadelius, byggledare för renoveringen på Svenska kyrkans hemsida.

Categories: Aktuellt