När man går härifrån ska man ha en känsla av att vilja göra mer, säger Jesper Magnusson, verksamhetschef på Fredens Hus i Uppsala. Vilja göra mer för att jorden ska bli ett bättre ställe att leva på.
Det är tisdag förmiddag och just nu ganska lugnt i den del av Uppsala slott där Fredens Hus är beläget. Jesper och Åsa Thulin, som är kommunikatör och varumärkesutvecklare på museet, tar emot för att berätta om verksamheten som bedrivs, dels på plats i Slottet, dels på en mängd olika ställen runt om i landet.
– Vi når ungefär 60 000 personer om året med vår verksamhet, berättar Åsa, en stor del av dem är elever på skolor i hela Sverige.

Idén till ett Fredens Hus väcktes i början av 2000-talet när verksamhet efter verksamhet försvann från Uppsala slott. Byggnaden behövde öppen verksamhet och den dåvarande landshövdingen tog initiativ till en samlingsplats kring fredsfrågan. Jesper kom in i arbetet ett par år senare och tänkte först bara stanna några månader.
– Men jag är kvar ännu, det här är så viktigt och spännande.
Och diskussioner och övningar kring fred, mänskliga rättigheter, demokrati och mångfald är inte bara ständigt aktuella, de förändras också med tiden. Idag pratas det mycket om sociala medier, källkritik, klimatfrågan och social hållbarhet. Fred kan betyda så mycket olika.
– För en del handlar det om vardagslivet, mobbning på skolor, att vara schyssta kompisar, ett slags fred på hemmaplan. För andra är det väsentliga hur krig och konflikter i världen uppstår och kan lösas. För till exempel mig är det proaktiva fredsarbetet det viktigaste, säger Jesper.

I museets lokaler i Slottet varierar utställningarna beroende på anslag, tidsperiod och andra faktorer. Ibland samarbetar man med externa konstnärer, ibland producerar man utställ­ningarna själv. Sedan en längre tid kan man se utställningen Svenska fredsprofiler, både manliga och kvinnliga, i lokalerna och i den fokuseras det bland annat på Dag Hammarskjöld, Raoul Wallenberg, Malala Yuosafzai och Alva Myrdal. Jesper påpekar att Slottet är en naturlig plats för Fredens Hus också på grund av att Dag Hammarskjöld växte upp här.
– Hela Uppsala är förknippat med begreppet fred på olika sätt, säger Jesper, inte minst på grund av tidigare generalsekreteraren i FN, Dag Hammarskjöld.

Största fokus för verksamheten som Fredens Hus bedriver är de pedagogiska övningarna för skolelever. I gruppen 14–19 år har 75 procent av Uppsalas ungdomar varit på besök i lokalerna. Alla skolor i området får erbjudande om att komma hit för att delta i diskussioner och praktiska övningar kring ämnet. De flesta som kommer går på högstadiet eller gymnasiet, men det förekommer också att låg- och mellanstadielever gör studiebesök.
– Eller så åker våra pedagoger till dem, säger Åsa. Det viktigaste är inte platsen vi är på utan budskapet vi har.

I dagsläget har Fredens Hus ett kontaktnät på över 500 lärare runt om i landet och man samarbetar med institutioner och föreningar på såväl nationellt som internationellt plan. Jesper sitter med i styrelsen för den internationella föreningen för fredsmuseer och berättar att många idéer kommer från andra länder. Och att andra länder får idéer från Sverige.
– Det är spännande och lärorikt att se hur de jobbar med fredsbegreppet på olika platser i världen. Det finns cirka 200 fredsmuseer i världen.

Trots en mycket viktig och intressant verksamhet har Fredens Hus hittills varit lite anonymt för den vanliga Uppsalabon. Det vill Fredens Hus ändra på nu, dels med mer utåtriktad verksamhet, dels genom ett samarbete med övriga aktörer i och omkring Slottet.
– Vi har öppet från onsdag till söndag varje vecka, på eftermiddagarna i veckorna och mitt på dagarna under helgen. Det finns alltid en värd som tar emot och har man frågor ställer man dem till henne eller honom. Man kan fika här och utställningarna är alltid intressanta och viktiga, säger Åsa.

Framtida planer för Fredens Hus är att bli ett nationellt centrum för freds-
pedagogik och stärka samarbetet med företag samt att på ett naturligare sätt finnas tillgängligt för människor i stan. Redan nu har man verksamhet på till exempel Kulturnatten och andra evenemang som anordnas i Uppsala, men att också synas på gågatan eller torgen med budskapet om fred och demokrati känns viktigt.
– Vi vill såklart att folk ska komma hit, avslutar Jesper. Men vi vill också vara där folk är.
Det kostar inget att gå in på Fredens Hus. Det är en policy från ledningen, att alla ska ha möjlighet att besöka lokalerna – vilka också är tillgängliga för funktionsvarierade.

Den 29 februari har projektet ”Dear planet…”, ett projekt i samarbete med Svenska Postkodstiftelsen, premiär för första delen med bland annat en Game show. I projektet kommer museet att utmana klassiska utställningsmedier och testa nya modeller för att öka medvetenheten kring klimatfrågor. Det och annat intressant som händer på Fredens Hus i vinter kan du läsa mer om på www.fredenshus.se.
Text: Anna Löfving Foto: Peter Hagström

Categories: Museum Reportage