Uppsala domkyrkas gosskör syns och hörs i Uppsala året om. I 100 år har den satt färg på Upp­sala och andra städer världen om med sina toner. Nästa år, 2020, är det 100 år sedan gosskören bildades – och det ska firas ordentligt.
Idag är det ungefär 80 pojkar med i kören, alla i åldrar mellan 8 och 22 år. Uppsala domkyrkas gosskör, förkortat UDG, är Sveriges första moderna gosskör och har letts av en rad olika dirigenter under de senaste 100 åren.

Sedan 2003 är det Margareta Raab som håller i dirigentpinnen. Hon är verksam som organist och dirigent för domkyrkans flick- och gosskörer och är sedan 2015 även ordförande i Svenska kyrkans gosskörsförening. Trots att arbetet är minst lika krävande för flickorna i flickkören så betonar Margareta hur gosskören verkligen är givande för unga pojkar. Den ger inte enbart musikaliska kunskaper utan även en massa andra förmågor, man lär sig disciplin, att samarbeta och att respektera varandra.
– En pojke som sjunger i kör har på något sätt gjort ett mycket mer medvetet val än en flicka. Än idag verkar det vara mer accepterat att som flicka sjunga i kör. På så sätt kan det bli mycket mer ensamt för en pojke som sjunger, det är därför gemenskapen är så viktig, säger hon.

Kören bildades 1920 av den dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom med hjälp av donationer från bland andra Sally von Bahr. Den allra första konserten ägde rum den 21 november 1920. Samma helg nästa år arrangerar UDG den stora körfesten – exakt 100 år senare. Den 19-22 november 2020 kommer flera konserter och högmässor att äga rum. Då står UDG i centrum, men även körer från andra länder medverkar, däribland Oslo domkirkes guttekor.
Att sjunga i kören har också gett killarna mycket erfarenhet av musikaliska sammanhang men också gett dem chansen att få möta andra körer utomlands. Ungefär vartannat år gör gosskören en utlandsresa där de möter körer från andra delar av världen, bland annat från Norge, USA, Färöarna och Luxemburg. Några av dessa har bjudits in för att medverka under 100-årsjubileet. Martin Hellberg som själv sjungit i kören i 11 år anser att resorna är det roligaste han upplevt i kören. Framförallt för att man får träffa nya människor men också för att man blir så nära varandra.
– Jag har verkligen fått vänner för livet här. Vi har en väldigt nära samhörighet eftersom vi gör så mycket tillsammans. Det är skönt att ha något som alltid är bestående och det gör det lätt att fortsätta eftersom gemenskapen är så stark, säger han.

Både Margareta och Martin hoppas och tror att folk kommer att medverka under nästa års firanden av 100-årsjubileet med start den 21 mars.
– Jag skulle vilja säga att detta är Uppsalas modigaste killar. De behöver varandra och Uppsala behöver dem.
Schema för årets jubileumskonserter finns på Facebooksidan “Uppsala Domkyrkas gosskör 100 år”.
Text: Agnes Bergman

Categories: Aktuellt