What’s On Uppsala distribueras i 30 000 exemplar, 10 000 till hushållen i centrala Uppsala och resterande via turistbyråer, gallerior, hotell samt via övriga besöksintensiva platser i Uppsala och Uppland.

What’s On Uppsala ägs och ges ut av Rullgrus Media AB. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna men ange källa.

Ansvarig utgivare / Redaktör
Johan Lindberg
070-429 98 31
johan@rullgrusmedia.se

Redaktör
Anna Löfving
anna@rullgrusmedia.se

Annonsering
Patrik Törner
070-574 67 43
patrik@rullgrusmedia.se

Johan Lindberg
070-429 98 31
johan@rullgrusmedia.se